SELAMATAN BEDAH BUMI /APITAN DI DESA MOJOSIMO KEC. GAJAH KAB. DEMAK

  • Aug 08, 2018
  • mojosimo

Bedah bumi atau apitan adalah tradisi masyarakat desa yang merupakan tradisi selamatan rass sukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan bumi atau tanahbyang subur hingga menghasilkan hasil bumi yang dapat di manfaatkanboleh masyarakat. Dalam tradisi bedah buni ini masyarakat bersama sama selamatan dlam satu tempat biasayan di balai desa atau tempat bpk.  Kepala desa. Selain selamatan masyarakat juga mengadakan pertunjukan wayang kulit pada siang hari nya dan kethiprak pada mlam hari.  Untuk melestarikan kebudayaan tradisional yang semakin langka, sehingga tidak punah. Semoga dengan kegiatan tersebut Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan ridhoNya sehingga kehipuan masyarakat menjadi tentram.,makmur dan selamat dunia Akhirat..  Aamiin.....